The most famous Hungarian invention / A leghíresebb magyar találmány

Cartwrights of KOCS

Coach in English, Kutche in German, Kusk in Swedish, Cocchio in Italian, Coche in Spanish, Portugese and French, Koczy in Czech, Kocsi in Hungarian. It is impossible not to recognize the identity in the way they sound for the first hearing. The root of these words can be found in the village of KOCS in Komarom-Esztergom county. 
The word “kocsi” meant carters from Kocs at first.

Later on it was used for carts made in Kocs and their coachmen. Other nations adopted this word probably around this time.

The word “kocs” is of Turkish origin, and the village was named after a Hungarian man called Kocs. With good reason one can ask why it is the coach from Kocs that became so famous? It was the cartwrights of Kocs who developed a coach of light-skeleton, specially suspended and consisting of several kinds of flexible hard wood, which was admired throughout Europe. There is another meaning of coach in the English language, as it also means trainer.

Lőcsös szekér ábrázolása

Az utazóknak sokat segített egy magyar találmány: a kocsi.

A “szerkezett” elnevezése – amely feltehetőleg  KOCS községről kapta a nevét – több nyugati nyelvbe átkerült. Így az angolba (Coach), a németbe (Kutche), a katalánba (Cotxe) és a spanyolba (Coche) is. Szerencsére maradtak olyan leírások, amelyekből rekonstruálni lehet a kocsit.

1426-ban a Magyarországon követként utazó Rinaldo degli Albizzi lovag és Giuliano Nelli da San Gimignano jogi doktor Tatán két kocsit kapott Ozorai Pipo temesi ispántól. Az egyikben (carretto) a két követ, a másikban (carro pendente) kíséretük utazott. Az első kocsi hasonló típusú szerkezett lehetett, mint amilyennel Bertrandon de la Broquiére találkozott pár évvel később Magyarországon. A francia utazó 1433-ban olyan szerkezetet látott, amit egy ló húzott, fedett és könnyű volt, hátsó kereke magasabb volt, mint az első. A másik kocsinak sokkal nagyobbnak kellett lennie, hiszen abban ültek a kíséret tagjai. A carro pendente (függő kocsi) kifejezés arra utalhat, hogy a kocsitest és a tengelyek közé bőrszíjakat raktak, ahogy azt Jeremias Schemel augsburgi festő kéziratos könyvében látható 1568-ban. A magyar kocsit (ungarische Gutsche) egymás mellett fogatolva három ló húzta. A jobb oldalon a hátsó kerékhez egy rúd volt rögzítve hámfával. A köteleket bőrtokokkal védték. A hátsó kerekek nagyobbak voltak, a köllők száma eltérő. Az utauókat vesszőkakasok védték.

Valószínűleg 1426-ban nem ilyen jármű szállította a követeket, de sokban hasonlított a képen látható kocsihoz.

Magyarországon úgy gondolták, hogy a kocsi egyedi termék, hiszen már a 14.században számos helyre küldték ajándékként. Csak egy példa: a pápai udvar levéltárában 1371-ben két kocsi (currus) is szerepelt, amit Magyarországról kaptak.

A Jagalló-kor végén a végrendeletekben számos utalást találni vasalt szekerekről. II.Ulászló három “remek kivitelű és dúsan aranyozott hintót” ajándékozott mennyasszonyának 1502-ben. Ezek elé nyolc lovat lehetett befogni.

Be Sociable, Share!

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *