The Curse of Turan / A turáni átok

There are three known versions of this legend…

  • First version, according to the “curse of the Táltos”, the Curse of Turan dates from the time of King Saint Stephen. King Stephen made Christianity into the state religion, spreading it amongst his people with force, sentencing the ancient Hungarian beliefs to oblivion. This led the shamans to curse the Christian Hungarians: May you never live in agreement! The curse was made for the next 1000 years… According to the other sources, the wrath of the shamans was mainly directed against the Roman Catholic Church. Since the state and the church have been separated since than, the effect of the curse should’ve ended by now.
  • The second version “ Curse in the Carpathian basin”, the Táltos voiced the cursed before the Conquest of the Carpathian basin in the steppes – directing it at themselves and their descendants, for not sharing a holy prophecy with the Hungarian people.  This was supposed to be the curse of Turan, since it was made in a region called Turan, located north of Iran, in the region of the Aral Sea.
  • The third version is yet again tied to King Saint Stephen. Supposedly, the reason why he was cursed was because the king was the first person to bring discord amongst the Hungarians. Instead of relinquishing his rule to Koppany, according the ancient Hungarian laws- since he had the rights to be king following the death of King Geza – , Istvan broke the tradition and took the throne, and in fact murdered Koppany as well. The curse has been in effect ever since: “Let there be discord amongst the Hungarians, until someone makes up for this ancient mistake”. How could someone make amends for this?  I have no idea…

táltos

  • Az egyik turáni átok a táltosok átka” azt állítja, hogy Szent István király idejében hangzott el a turáni átok. Királyunk államvallássá tette, és tűzzel-vassal terjesztette saját népe között a kereszténységet, halálra ítélve az ősi magyar hitvilágot. A sámánok akkor megátkozták a keresztény magyarokat: soha ne legyen köztetek egyetértés! Az átkot 1000 évre mondták ki. Más források úgy tudják, hogy a sámánok haragja elsősorban a római katolikus egyház ellen irányult. És mivel az állam és az egyház szétválasztása megtörtént, már rég meg kellett volna szűnnie az átok hatásának.
  • A második változat az “átok az őshazában” szerint a magyarok ősei, jóval azelőtt, hogy a hét vezér a Kárpát-medencébe vezette volna népét, árulást követtek el. Szent jóslatokat kaptak, melyekkel a nép sorsát kellett volna jobbra fordítaniuk. A jóslatokat azonban nem a közösség javára használták fel, ezzel örök átkot vontak nem csak magukra, de a leszármazottaikra is. Innen származhat az átok neve is: Turáni-alföld a neve az Irántól északra fekvő területeknek, ideértve a Kaszpi-tenger és az Aral-tó környékét, Türkmenisztán nyugati részét és a Kirgiz-sztyeppét is (Lásd még: Turán, Turanizmus).
  • A harmadik változat a“vérszerződés megszegése” ismét Szent Istvánhoz vezet. Vajk egy „német” lányt, II. Henrik bajor herceg leányát, Gizellát vette feleségül, Géza fejedelem jóváhagyása nélkül. Amikor a fejedelem fülébe jutott, tanácskozást hívott össze. A tanács Vajk helyett Koppányt nevezte meg a hatalom örököseként. Vajk ezt nem fogadta el, és Géza halála után erőszakkal ragadta magához a hatalmat Koppánytól. Ezzel megszegte a vérszerződést, ami átkot jelentett magára és követőire. Ez az átok tehát addig van érvényben, amíg nem Árpád (ill. Géza) szellemében uralkodnak Magyarországon. A legendának ez a változata hasonlít a táltos-átokhoz, de a történelmi pontatlanságok miatt valószerűtlenül hangzik.

 

Be Sociable, Share!

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *