Neumann János

1903. december 28-án született egy bankár család legidősebb fiaként Budapesten. Rendkívüli tehetsége már a Fasori Evangélikus Gimnáziumban megmutatkozott. Kiváló nyelvérzéke volt, fejszámolásban pedig csaknem lehagyta a koari elektronikus számológépeket. Egyszerre végezte a matematika szakot Pesten és a vegyészmérnökit Zürichben, mellette Berlinben is hallgatott stúdiumokat.

23 évesen ledoktorált, és ott elkezdett tanítani a berlini egyetemen. 1930-ban a princetoni egyetem meghívására Amerikába utazott, és ott tanított, végezte kutatásait élete végéig.

 

 

 

 

 

 

Neumann 1944-ben az emberi agy működésének mintájára alkotta meg a számítógépet, az EDVAC-ot, az első olyan gépet, amely már a programot is a memóriában tárolta, majd a gyorsabb és olcsóbb IAS-t. Az 1945-ben megfogalmazott ún. Neumann-elveket (kettes számrendszer, aritmetikai egység és belső program-és adattárolás) nem engedte szabadalmaztatni, mert min tmondta: ” a számítógép nem egy vagy több ember tulajdona, hanem az egész emberiségé”.

Washingtonban halt meg 1957-ben, nyughelye Princeton-ban van.

 

John von Neumann

The greatest achievement of Hungarian/born mathematician, physicist John von Neumann was the invention of the computer. All the computers in the world still function according to his theories to this very day.

He was born in Budapest, Hungary in 1903. His exceptional talent was noticed as early as his student years at the Fasori Lutheran secondary school. He had a gift for languages and his mental computation skills almost exceeded those of the calculators at the time. He simultaneously majored in mathematics in Budapest and chemical engineering in Zurich, while also pursuing studies in Berlin. He received his PhD at 23 years of age and began teaching at the University of Berlin. In 1930, he travelled to America at the invitation of Princeton University, where he taught and conducted his research work for the rest of his life.

Neumann fashioned the computer after the mechanism of the human brain, first the EDVAC in 1944, which was the first machine capable of storing a program in its memory, and later the faster and cheaper IAS model. He was responsible for composing the so/called Neumann algebras in 1945 (binary numeral system, the arithmetic and central processing units, memory, internal program and data storage) which he wasn’t willing to patent, since he felt: ” The computer isn’t the possession of any singe man, but rather the property of humanity”.

He passed away in Washington in 1957 with Princeton serving as his final resting place. 

Forrás: Szívünk hungarikumai / Our Beloved Hungaricums

Be Sociable, Share!

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *