Komondor

Karakán, bátor, hűséges és méltóságteljes

Brave, gritty, faithful and stately

Ázsiából hozták eleink magukkal a komondorokat, amik a nyájőrzésében jeleskedtek. Erőteljes testalkatukkal messziről elriasztották a betolakodót, legyen az ember vagy bármiféle állat, így hamar a szívükbe zárták a magyarok ezeket a fehérszőrű kutyákat, s az évszázadok során többféle elnevezéssel illették őket: selyemszőrű farkaseb, gubancos magyar juhászkutya, pusztai komondor, lompos szőrű komondor, bagolyszemű komondor vagy csak egyszerűen komondor, amely szó a nyelvemlékek szerint mindig a nyájat őrző nagy testű kutyákat jelölte.

The name Komondor derives from Koman-dor, meaning “Cuman dog”. The breed descends from Tibetan dogs and came from Asia with the Cumans, whose homeland was near the Yellow River. In the late 900s, Mongols began to expand their territories at the expense of the Cumans, forcing them to move westwards. Fleeing from the Mongols, they reached the borders of Hungary in the 1100s. Cumans were granted asylum and settled in Hungary in 1239 under Köten Khan. Komondor remains have been found in Cuman gravesites.

Komondor 1

A komondor szó kun eredetű (a Debreceni kódex 1519-ben már kutyanévként említi a kamondort vagy komondort. A szó a türk nyelvekben a kumanokhoz tartozást jelentette.), mely azt jelenti „kun(ok)hoz tartozó” (gumandur), s már a 16.század környékén megjelent leírva is.

Az első részletesebb jellemzés 1841-ben készült, ekkor a komondor ritka fajtának számított, 1899-ben a szegedi országos kiállításon egyetlen példányt mutattak be. 1909-ben kihalófélben lévő, veszélyeztetett fajtaként említik.

A kutatók szerint ez lehet az a kutyafaj, ami a legkevesebb változáson esett át az elmúlt évezred folyamán. „A magyar komondor ősi jelleme, tiszteletet parancsoló külseje hozzásimul az igazi magyar ember jellemvonásához. E kutyafajtánk becsületes jellemét, a földet verejtékes munkájval művelő nép éppen úgy, mint elsősorban a csordákat és nyájakat őrző szabadságot szerető pásztornép, megkedvelte és megbecsülte”.

Sometimes referred to as ‘mop dogs,’ the Komondor is a long-established powerful dog breed that has a natural guardian instinct to guard livestock and other property. The Komondor was brought to Europe by the Cumans and it was mentioned for the first time in 1544 in a Hungarian codex.The Komondor breed has been declared one of Hungary’s national treasures, to be preserved and protected from modification.

Komondor 2

Külleme és jelleme:

 1. A komondor legfeltűnőbb sajátossága a szőrzete, amelyhez hasonló csak a pulinak és a bergamói pásztorkutyának van
 2. Mérete mellett ez a szőrzet teszi a komondort impozánssá, látványossá
 3. Ápolni nem kell minden nap, elég az összenemezesedett csomókat időnként széttépni, egyébként teljesen öntisztuló
 4. Szőrszíne fehér
 5. Karakán, bátors, hűséges és méltóságteljes
 6. Eredeti munkájából kifolyóan nem nagy igényű fajta, ha megvan a megfelelő tér a mozgásához és a gazdai szeretet, tökéletesen jól érzi magát. Az udvar, porta őrzése annyira a vérében van, hogy tanítani sem kell
 7. Egyesek szerint a komondor mellett be lehet menni a portára, de kijönni nem
 8. A kuvasszal ellentétben a komondor, ha helyesen nevelik, nem akarja a dominanciáját bizonyítani gazdájával szemben. Kimondottan embercentrikus, szeretetét nem csak gazdájára, hanem a családtagokra és a közeli barátokra is kiterjeszti

Description and Temperament:

 1. The Komondor is a large dog (many are over 30 inches tall), making this one of the largest common breeds of dog, or a molosser.  
 2. The body is covered by a heavy, matted, corded coat.
 3. The dogs have robust bodies, strongly muscled, with long legs and a short back with the tails carried low.
 4. The puppy coat is soft and fluffy. However, the coat is wavy and tends to curl as the puppy matures. A fully mature coat is formed naturally from the soft undercoat and the coarser outer coat combining to form tassels, or cords and will take around two years to form.
 5. The Komondor is born with only a white coat, unlike the similar-looking Puli, which can be white, black, or sometimes grayish. However, a working Komondor’s coat may be discolored by the elements, and may appear off-white if not washed regularly.
 6. Traditionally the coat protected the Komondor from wolves’ bites, as the bites were not able to penetrate the thick coat. The coat of the Komondor takes about two and a half days to dry after a bath.
 7. The Komondor’s temperament is like that of most livestock guarding dogs; it is calm and steady when things are normal, but in case of trouble, the dog will fearlessly defend its charges.
 8. It is affectionate with its family, and gentle with the children and friends of the family. Although wary of strangers, they can accept them when it is clear that no harm is meant, but is instinctively very protective of its family, home and possessions.

 

Be Sociable, Share!

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *