Hungarian Kings and Lords – Magyarország Királyai és fejedelmei

A-Korona-es-a-relikviakHungarian lords are coming, to city of Buda,
For the call of the Brave, good John voivod,
Gathering nicely to vote for a king,
To throw the crown three times to the sky.

The crown flew three times to the sky,
Flew three times to the nice head of Matthias.
So, he became a good leader for the country,
Glorious lord for the brave Hungarians.

What kind of king was He,
Let’s hear his testimony,
His true actions,
His fine saga.

 

 

 

Magyar urak jőnek, Buda városába,
Vitéz, jó vajdájok János hívására,
Szépen összegyűlvén királyra szavazni,
Háromszor az égbe koronát feldobni.

Háromszor repült az korona az égbe,
Háromszor is szállt az Mátyás szép fejére.
Így lőn az országnak vitéz jó vezére,
Derék magyaroknak dicső fejedelme.

Milyen király volt Ő,
halljuk bizonyságát,
Igaz tetteinek,
szép históriáját.

Hungarian Kings and Lords – Magyarország Királyai és fejedelmei

A KETTŐS FEJEDELEMSÉG KORA / PERIOD OF JOINT RULE 

A FEJEDELEMSÉG KORA / PERIOD OF LORDS

ÁRPÁD –HÁZI KIRÁLYAINK / HUNGARIAN KINGS – HOUSE OF ÁRPÁD

VEGYESHÁZI KIRÁLYAINK / KINGS OF DIFFERENT HOUSES

 

Be Sociable, Share!

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *