Goulash soup – Gulyás leves

Gulyás - Sterio Károly

” …Azután a taligás kiöblíté a bográcsot, ismét teletölté vízzel, s fölakasztá a tűz fölé.

Mire az urak visszakerülnek a nagy sétából, akkorra elkészül a gulyáshús. Az lesz még csak a jó.

A Lacza Ferkó vezeti a társaságot, s mutogatja az uraknak a puszta nevezetességeit: a szélfogót, a körülkerített marhatemetőt.

– Mert hát azelőtt, hogy boldog világ volt, ha egy marha elhullott, biz azt ott hagytuk: seregestül jöttek rá a keselyűk, s gyöngyen eltakarították; de amióta „rönd” van az országban, az a parancsolat, hogy az esett marhát föl kell jelenteni a doktornak a mátai tanyán, az aztán kijön, megvizitálja; felírja, miben halt meg, s megparancsolja, hogy mindenestül el kell temetni. Hát bizony mink sajnáljuk, hogy annyi szép darab hús kárba vesszen: egy-egy combot lekanyarítunk belőle; azt földaraboljuk apróra, egy kicsit megabáljuk; aztán kiterítjük gyékényre, a karám tetejére, hogy a napon kiszikkadjon. Aztán zsákba rakjuk. S mikor aztán gulyáshúst akarunk főzni: ahány ember, annyi marokkal dobunk a szikkadt húsból a bográcsba….”
Jókai Mór – Sárga rózsa című regényéből / Festmény – Sterio Károly- Gulyás 

Készítsd el Te is a Gulyáshúst – Gulyás levest
Készítsd el hozzá a Nokedlit is

” … Then the drayman rinse the kettle (bogrács), refill it with water, then hook it over the fire.

When the gentlemen shall revert from the big walk, the “Goulashmeat” will be ready. That would be great.

Ferkó Lacka is showing them around, showing them the sights of the puszta, like the windbreak, like the fenced cattle-cemetery.
– ’cause  before the happy life, when the cattle died, we left it there for the army of the vultures , who cleaned them up beautifully. But since we have peace in the country,  the law said, when the cattle die we shall report to the doctor at the Mátai farm, to come out, check the dead cattle, then he will write it down, how the cattle died, then he will order it that the cattle must be buried. Well, we are not happy to leave all those beautiful piece of meat: so we cut  one-one thighs off, then cut it into small pieces, stew it a bit; then lay them out on a mat, on the top of the paddock to let it dry. Later on we put them in a sack.
And when we want to cook the “Goulashmeat”: for every man, throw as much handful, stale meat into the kettle …”
Jókai Mór – from the Yellow Rose novel / Paintings – Gulyás by Sterio Károly

Cook your own “Goulashmeat” – Goulash soup
Cook the Dumplings as well

Be Sociable, Share!

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *