Farsangtól Húsvétig

KarnevalA farsangi időszak vízkereszt napjától (Január 6.) hamvazószerdáig, a húsvétot megelőző 4o. napig tart. Hamvazószerda a nagyböjt kezdete.   A szokás szerint farsangvasárnap, farsanghétfő és húshagyókedd alkotja a farsangot. A farsang idején a szokások nagy gazdagsága szinte elkápráztatja az érdeklődőket, lakodalmas játék, betyárjáték, állatalakoskodás, farsangi felvonulások, stb. A közismert busójárás a Mohács környéki délszlávok alakoskodó felvonulása. A húshagyókedd, a nagyböjt előtti utolsó nap a farsangi mulatságok csúcspontja. Magyarország egyes vidékein ezen a napon van Cibere vajda és Konc király párviadala, amelyben az előbbi kerül ki győztesen, akihez a cibereleves és más böjti ételek tartoznak.   Akárcsak az újesztendőhöz, a farsanghoz is számos termékenységvarázsló, illetve termésvarázsló hiedelem és cselekmény kapcsolódik.   Például a farsangi vigalmakban nagyokat kell ugrani, hogy nagyra nőjön a kender. Húshagyókedden tanácsos a vetni való kukoricát lemorzsolni, a szőlő négy sarkán egy-egy tőkét megmetszeni. Hamvazószerda szigorú dologtiltó nap, tilos volt az állat befogása, mert a jószág elpusztul. E napon – egyes vidékeken –  a gazdasszony ült le elsőnek, hogy majd kotlósa is jól üljön.   Farsanghoz mindig hozzá tartozott a tánc, a vigalom, a legzajosabb a húshagyókeddi volt. Vízkereszt napjától hamvazószerdáig számos étel került az asztalra és kerül napjainkban is. A legjelemzőbb mégis a kocsonya és a farsangi fánk.

húsvétMajd jön a Nagycsütörtök, ami az utolsó vacsora emléknapja, a Nagypéntek amikor nincs mise a templomokban, Nagyszombaton történik  a Húsvét vigíliája az év legszebb, de legbonyolultabb szertartása amit a pap öt részből álló szertartást fehér öltözékben végzi. A Húsvétvasárnap a húsvét akkora ünnep az egyházban, hogy nem egy napon keresztül, hanem nyolc napon keresztül ünneplik. Húsvétvasárnaphoz tartozott az ételszentelés hagyománya. A délelőtti misére letakart kosárral mentek a hívők, melyben bárányhús, kalács, tojás, sonka és bor volt. A magyar néphagyományok szerint a családtagoknak együtt kellett elfogyasztaniuk a húsvéti tojásokat, hogy ha valamikor eltévednének az életben, mindig eszükbe jusson, hogy kivel fogyasztották el a húsvéti ételeket, és mindig hazataláljanak. Majd jön a Húsvéthétfő, ezen a napon sok népszokás él, például a locsolkodás, a hímes tojás ajándékozás. A víz megtisztító, megújító erejébe vetett hit az alapja ennek a szokásnak, mely aztám idővel, mint kölnivízzel való locsolás maradt fenn napjainkig.Bibliai eredetet is tulajdonítanak a locsolkodás hagyományának, eszerint a Krisztus sírját őrző katonák a feltámadás hírét vevő, ujjongó asszonyokat igyekeztek lecsendesíteni úgy, hogy lelocsolták őket. Régi korokban a piros színnek védő erőt tulajdonítottak. A húsvéti tojások piros színe egyes feltételezések szerint Krisztus vérét jelképezi. A tojásfestés szokása és a tojások díszitése az egész világon elterjedt. Más vélekedések szerint a húsvét eredetileg a termékenység ünnepe, amely segítségével szerették volna az emberek a bő termést, és a háziállatok szaporulatát kívánni. Így kötődik a nyúl a tojáshoz, mivel a nyúl szapora állat, a tojás pedig magában hordozza az élet ígéretét. A locsolkodás is az öntözés utánzatával a bő termést hivatott jelképezni.

KI TUD JOBBAT, SZEBBET, VICCESEBBET?
Locsolóversek:

*Bejártam a fél világot,
Láttam sok-sok szép virágot.
A legszebbre most találtam,
Hogy öntözzem, alig vártam.

 

*E háznak van egy rózsája,
A rózsának egy bimbója.
Én a rózsát megöntözöm,
A pár tojást megköszönöm.

(Forrás: Farkas Kata – Hazai ízek, falusi ünnepek c. könyvéből & Google)

Be Sociable, Share!

    1 comment for “Farsangtól Húsvétig

  1. Csuhaj Lászlóné Margó
   March 31, 2014 at 3:37 pm

   Eljött a szép húsvét reggele,
   Feltámadásunk édes ünnepe.
   Ünneplő ruhákba öltöztek a fák,
   Pattognak a rügyek, s virít a virág.
   A harang zúgása hirdet ünnepet,
   Egy kismadár dalol a zöld rétek felett.
   Tündérország rózsái közt gyöngyharmatot szedtem,
   Akit azzal meglocsolok, megáldja az Isten.
   Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok,
   Zsebeimbe beleférnek a piros tojások.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *