Category: Nobel Prize – Nobel díj

Nobel, Alfred Bernhard

Nobel Prize – Nobel díj

Nobel Alfréd végrendelete: “Hátramaradó vagyonom egészét a következőképpen kell kezelni: végrendeleti végrehajtóim által biztos értékpapírokba fektetve képez egy alapot, amelynek kamatait évente azok között osszák ki díjakként, akik a megelőző évben a legnagyobb szolgálatott tették az emberiségnek. A jelzett kamatokat öt egyenlő részre kell felosztani, amelyeket azután a következőképpen kell megosztani: egy részt annak a személynek, aki a legjelentősebb felfedezést…
Szent-Gyorgyi-Albert

Szent – Györgyi Albert

A magyar tudományos élet szellemi nagyságai többnyire külhonban érték el látványos sikereiket. Gondoljunk csak Nobel – díjasainkra, vagy akár Teller Edére, Szilárd Leóra, Neumann Jánosra, s mindazokra, akik nem Magyarországon fejtették ki tudományos munkásságuk legjavát. S bár a két világháború közötti magyar tudománypolititka különös súlyt fektetett a tudomány finanszírozására, nagyjaink a jobb anyagi kutatási feltételek miatt és a korszak vége…