Category: HISTORY

Huns2huns, History, Hungarian history, Heros,

Huns2huns Matthias Church

Church of King Matthias

                                                  The Matthias Church, formerly known as the Buda Castle Church of Our Lady is the main Hungarian coronation cathedral. A number of kings were crowned in this historical building located in the Holy Trinity square…
SzIB 5

The First Hungarian King / Az első Magyar Király

He was the only son of Grand Prince Géza and his wife, Sarolt who was descended from the prominent family of the gyulas. Although both of his parents were baptized, Stephen was the first member of his family to become a devout Christian… [Read more…] Ha Gézának szemére vethették a papok, hogy nem igazi keresztény (mire ő azt válaszolta: elég…
Mátyás király fémpénze

Magyar pénzek története

Pénznek minõsül minden olyan, meghatározott értékkel rendelkezõ tárgy, amely belsõ értéke vagy valamely törvényerejû rendelkezés következtében a kereskedelmi forgalomban – hosszabb vagy rövidebb ideig – állandó fizetési eszközként használatban volt. Magyar fémpénzek története Magyar papírpénzek története    
Hunyadi László

László vs. László

The executioner managed only the fourth time to decouple László’s head from the body, which was later buried at the Mary-Magdalene Church in Buda without any funeral procession. [Read more…]    A hóhérnak csak negyedszerre sikerült elválasztania László fejét a testétől, amelyet később a budai Mária-Magdolna templom Krisztus-teste kápolnájában temettek el minden gyászpompa nélkül. [Olvass erről többet…]        …