Bolondok napja – April Fool’s Day

Origins / Eredete:

 • In the Middle Ages, up until the late 18th century, New Year’s Day was celebrated on March 25 (Feast of the Annunciation) in most European towns. In some areas of France, New Year’s was a week-long holiday ending on April 1. Many writers suggest that April Fools originated because those who celebrated on January 1 made fun of those who celebrated on other dates.
 • The earliest recorded association between April 1 and foolishness can be found in Chaucer’s Canterbury Tales (1392). Many writers suggest that the restoration of January 1 by Pope Gregory XIII as New Year’s Day of the Gregorian Calendar in the 16th century was responsible for the creation of the holiday, sometimes questioned for earlier references.
 • Több országban elterjedt szokás. Eredete nem tisztázott. Egyik magyarázata szerint kelta népszokás volt, hogy április kezdetén vidám, bohókás tavaszi ünnepeket ültek.
 • Más magyarázat szerint IX. Károly francia király egyik rendeletéből ered. 1564-ben az új esztendőt április 1-jéről január 1-jére tétette. Az akkor szokásban lévő újévi ajándékozás megmaradt, de a rendelet után április elsején már csak bolondos ajándékot adtak egymásnak az emberek.

 

How do you call it / How do you celebrate it
Más nyelven hogy hívják / Hogy ünneplik

 • French call it, poisson d’avril! (April’s fish). The April 1 tradition in France, Romandy and French-speaking Canada includes poisson d’avril (literally “April’s fish”), attempting to attach a paper fish to the victim’s back without being noticed.
 • Italian call it, peace d’aprile! Similar to French speaking countries.
 • Polish call it, prima aprilis! is a day full of jokes; various hoaxes are prepared by people, media (which sometimes cooperate to make the “information” more credible) and even public institutions.
 • Korea, Under the Joseon dynasty of Korea, the royal family and courtiers were allowed to lie and fool each other, regardless of their hierarchy, on the first snowy day of the year.
 • In Scotland, April Fools’ Day is traditionally called Hunt-the-Gowk Day (“gowk” is Scots for a cuckoo or a foolish person).
 • In Denmark, Aprilsnar!
 • In Spain and Ibero America, Day of the Holy Innocents!
 • In parts of the Southern United States, the Week of Foolery is commonly enjoyed by tricksters. This week commences 7 days before April Fool’s Day itself, and pranks often last the entirety of the week.
 • Hungarian’s call it, Április Bolondja!
 • German’s call it, Narrentga! They know and celebrate from 1631
 • Franciák, Április halnak hívják
 • Olaszok, szintén Április halnak hívják
 • Lengyelek, Április elsejének, a mediában sokat bolondoznak ezen a napon
 • Koreában, anno a Joseon dinasztia uralkodó családja tréfálta meg egymást.
 • Skótok, Áprilisi bolondnak azaz “vadász a lököttekre”
 • A Dánok, Aprilsnar (na ezt nem tudom, magyarul… valaki aki tudja?)
 • A Spanyolok, Latin Amerikaiak az “Ártatlanok napja”
 • Németek, Narrentga-nak hívják… ők kb 1631-től ünneplik

 

 Famous Birthdays / Híres emberek születésnapja:

 • 1815 – Otto von Bismarck, German statesman (d. 1898)
 • 1875 – Edgar Wallace, English writer (d. 1932)
 • 1902 – Mary Miles Minter, American actress (d. 1984)
 • 1911 – Fauja Singh, Indian athlete
 • 1927 – Ferenc Puskás, Hungarian soccer player (d.2006)
 • 1955 – Humayun Akhtar Khan, Pakistani statesman

 

Famous Events / Híres események:

 • 1867 – Singapore becomes a British crown colony.
 • 1871 – The first stage of the Brill Tramway opened.
 • 1891 – The Wrigley Company is founded in Chicago, Illinois.
 • 1976 – Apple Inc. is formed by Steve Jobs, Steve Wozniak, and Ronald Wayne
 • 2001 – Same-sex marriage becomes legal in the Netherlands, the first country to allow it.

 

És egy jó Magyar mese:

Szép Ernő – Mátyás Király bolondja

Egy ebéd után a király, elbocsátva vendégeit, bement a legbelső szobájába, kikönyökölt az ab­lakba, nézegetett lefelé a Duna szép széles vizére. Ha csak pihent is a király, ha csak nézegette a habot meg a halászt meg a Duna hátán lebegő csónakot, akkor is cselekedett valamit, mert gon­dolkozott. Fejedelmeknek, pápának küldendő le­velén, ország baján, hadi terveken – mindig volt Mátyás királynak főbenjáró gondolkoznivalója.

Akármilyen mélyen gondolkozott, észrevet­te a király, hogy nagy sebbel-lobbal jön az ő tar­ka udvari bolondja a kapu felé.

Lekiált Mátyás az ablakból:

–     Hová kocogsz, komám? Felkiált a bolond:

–     Éppen tehozzád, komám!

–    Akkor ne siess, komám, mert ebbe a szobába bolondnak nem lehet bejönni.

–    Nem-é? Hát akkor te hogy mentél be, komám?

–    Hű azt a … – kicsi híja volt, hogy Mátyás el nem káromkodta magát. Ha ezt a felségsértést nem olyan bolond követi el, aki okos, hanem olyan bolond, aki buta, biztos a hóhér tépte volna ki a nyelvét. De a bölcs király egyszeribe leparancsolta az indulatát, és jókedvvel kacagott le a bolondra. Aztán pedig elkomolyodott, s azt gondolta magába merülve, hogy bizony nem árt, ha a világ hatalmasai is hallanak egyszer effélét, annál jobban ügyelhetnek azután, hogy halandói gyarlóságukban bolond dolgot el ne kövessenek.

 

Be Sociable, Share!

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *