Advent

Nagyon sokan ünneplik, vagy legalábbis tudják, hogy a Karácsony előtti négy hetes időszak az Advent, de talán nem mindenki ismeri az Advent eredetét,  az adventi koszorúk, a bronz, ezüst, és arany vasárnapok jelentését, lényegét.

 

Advent eredete:

A Katolikus Egyház az általunk megszokott naptári évet a főbb liturgikus történések szerint osztja fel. Az egyházi vagy más néven liturgikus év Jézus Krisztus életének az emberiség üdvösségtörténetét jelentősen befolyásoló eseményeit jeleníti meg. A liturgikus év Advent 1. vasárnapjával kezdődik, és Krisztus Király vasárnapjával ér véget. Advent első vasárnapja egyúttal az egyházi év kezdetét is jelenti. (A Gergely-naptár szerint december 25-ét megelőző negyedik vasárnappal – más definíció szerint a Szent András napjához (november 30-hoz) legközelebb eső vasárnappal – kezdődik, és karácsonyig tart.)

Az advent a latin Adventus Domini, az Úr eljövetele kifejezésből származik. Az Úr eljövetelére való várakozás hangulata és lelkisége határozza meg tehát a Jézus születése előtt négyhetes időszakot azaz a négyezer éves várakozást szimbolizálja. Régebben egyes vidékeken “kisböjtnek” nevezték ezt az időszakot.

A katolikus egyházban advent liturgikus színe a lila (viola), mely a bűnbánatot, a szent fegyelmet és összeszedettséget jelképezi.

 

 

Adventi koszorúk:

Adventkor a 19–20. század óta szokás koszorút készíteni. Az adventi koszorú ősét 1839-ben Johann H. Wichern német evangélikus lelkész készítette el: egy felfüggesztett szekérkeréken 23 gyertyát helyezett el, melyek közül minden nap eggyel többet gyújtott meg karácsonyig.

 

 

 

 

 

 

Ma az adventi koszorú általában fenyőágból készített kör alakú koszorú, melyet négy gyertyával díszítenek. A gyertyák színe katolikus körökben lila, kivéve a harmadik vasárnapra jutót, amely rózsaszín. A gyertyákat vasárnaponként (vagy előző este) gyújtják meg, minden alkalommal eggyel többet. A világító gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvő fényt, amelyet Isten Jézusban a várakozónak ad karácsonykor. Az adventi koszorún mind a négy gyertya egyszerre ég az utolsó vasárnapon.

Minden gyertya szimbolizál egy fogalmat: hit, remény, szeretet, öröm. A gyertyák egyben a katolikus szimbolika szerint egy-egy személyre vagy közösségre is utalnak:

 • Ádám és Éva – mint akiknek elsőként ígérte meg Isten a megváltást (hit);
 • zsidó nép – akinek megígérte, hogy közülük származik a Messiás (remény);
 • Keresztelő Szent János – aki hirdette Jézus eljövetelét, és készítette az utat az emberek szívéhez (szeretet);
 • Szűz Mária – aki megszülte a Fiút (öröm – rózsaszín gyertya).

Melyek az Advent sajátos gyakorlatai?

 • Csönd, elmélkedés, imádság – Foglalkozzunk többet Isten dolgaival, ismerjük meg jobban azt, akit várunk. Legyünk többet csöndben, magunkban. Kerüljük most a hangos helyeket, izgalmakat, szórakozásokat. Járjunk Mária lelki iskolájába: figyeljük őt, imádkozzunk hozzá, vegyünk részt a Roráte (ádventi hajnali) miséken.
 • Készülés Karácsonyra – Készüljünk elő családunk karácsonyi liturgiájára. Ajándékainkat a helyes lelkület és szeretet készítse elő és hitelesítse: gondos, személynek szóló kiválasztás, és nem üzleti szellem.
 • Bűnbánat – A közelgő Karácsony várakozásában szorgosan, mégis vidáman tisztítsuk ki lelkünket minden szennytől.

 

Bronz Vasárnap

A távoli jövőbe mutató jelentősége az egész (megváltott) emberiség várakozása.
Történelmi Úrjövet. Az Ószövetség várakozása Krisztus első (alázatos) eljövetelére “az idők teljességében”.

Advent első vasárnapja három időszak kezdetét is jelenti: a keresztény egyházi év kezdetét, a karácsonyi ünnepkör kezdetét és természetesen az adventi időszak kezdetét.

 

 

Ezüst Vasárnap

Krisztus második eljövetelére, amit Ő megígért.
Kegyelmi Úrjövet. A hívő lélek várakozása Krisztus folytonos (lelki) eljövetelére a Karácsonyban.

 

 

 

 

 

 

Arany Vasárnap

Jézus Krisztus születésének ünneplését megelőző előkészület.
Eszkatologikus Úrjövet. Az Egyház virrasztó várakozása Krisztus második (diadalmas) eljövetelére az Utolsó Napon.

Rózsaszín, Az öröm színe, s mint ilyen, advent 3. vasárnapja, amelynek mondanivalójában az öröm áll.

 

 

 

 

 

 

 

Be Sociable, Share!

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *